Sallys song

12 May 2011
I sense there's something in the wind
That feels like tragedy's at hand
And though I'd like to stand by him
Can't shake this feeling that I have
The worst is just around the bend

And does he notice my feelings for him?
And will he see how much he means to me?
I think it's not to be

What will become of my dear friend?
Where will his actions lead us then?
Although I'd like to join the crowd
In their enthusiastic cloud
Try as I may, it doesn't last

And will we ever end up together?
No, I think not, it's never to become
For I am not the one

Je kan het wel leuk vinden maar ieder zijn lied heeft zijn eigen geschiedenis, dit met een reden geplaatst om het geen voor heen tot een slot te bepalen. voor mezelf hierbij een slot te maken met een idee in mijn hoofd.

Iets wat niet had moeten zijn, iets wat nooit had kunnen zijn.
Iets wat ooit iets had kunnen zijn maar verpest, en geruineerd als een bloem blad verwelkt.
woorden en gezegde's die niet hadden mogen zijn. Verloren in de eeuwigheid, van de maalstroom die we kennen als het leven.

Soms verloopt communicatie niet zoals je wil of zijn de mensen te stom of te pril. Niet ieder is het zelfde als jezelf bent, of snapt hoe je in elkaar zit.

Daarom ben ik ook blij met mijn vrienden :)! Mijn echte vrienden.
Dit snappen hoe ik ben. Daar hoef ik niet te doen alsof, maar snappen hoe ik reageer :).

#frustratievanstommemensen.

Cable.
Categorie: Muziek & Gedachten
Mood: Sad
Listening to: Sally"s Song - Nightmare before Christmas